Belgeler

DERMATOLOJIK TEST - NOBREN PARFÜM

Üretmiş olduğumuz parfümlerin Allerjık reaksiyona sebep vermediğini kanıtlayan ve kozmetik ürünlerin dermatolojik olarak güvenliğini belirlemek için yapılan testlerdir.

ISO BELGELERİ

ISO 9100 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Belgesi Ürünlerimizin veya hizmetlerimizin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile ürünlerimizin ve hizmet kalitemizin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Firmamızın potansiyel müşterileri ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler kurulmasına ve bu ilişkilerin geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi

Ürünlerimizin hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan ve üretim yaparken çevreye zarar vermediğimizi gösteren bir belgedir.

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği

Ürünlerimizi üretirken personelimizin güvenli,sağlıklı bir çalışma ortamında olduğunu ve çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini sağlayan uygulamadır.

ISO 22716:2007 Kozmetik GMP Belgesi

Üretim tesisi, çevre, alet -ekipman ve üretim süreci, personel ve hammaddenin kalite ve güvenilirliklerini üst düzeyde olduğunu ve ürünlerde kalitede etkin ve güvenilir ürün olduğunu gösteren bir belgedir.

GMP (Good Manufacturing Practices) başka bir deyişle İyi Üretim Uygulamaları bu ürünlerin ,Avrupa Birliği’nde dolaşımdaki kozmetik ürünlerinin kalitesinin ve güvenli bir ürün olduğunu ispat eden bir belgedir.

STABİLİTE TESTLERİ

Üretmiş olduğumuz ürünlerin insan sağlığına zararlı ve kullanılması yasaklanan hammaddelerin olmadığını gösteren testlerdir.

MİKROBİYOLOJIK VE FİZİKOKİMYASAL TESTLER

Bitmiş üründe yapılması gereken Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal testlerin amacı, toplam aerobik mezofilik mikroorganizma sayımı,içinde bakteri olup olmadığını, toplam küf ve maya sayımı ile patojen mikroorganizmaların bitmiş üründe bulunup bulunmadığının kontrolü sağlam için yapılan testlerdir.Tüm kozmetik ürünlerde yapılması gereken testlerdir.

DERMATOLOJIK TEST - RABARBA PARFÜM

Üretmiş olduğumuz parfümlerin Allerjık reaksiyona sebep vermediğini kanıtlayan ve kozmetik ürünlerin dermatolojik olarak güvenliğini belirlemek için yapılan testlerdir.

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

Ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olmasını sağlamak; bu amaçla başka kurumların görevi dışındaki alanlarda piyasa gözetim ve denetimi yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlaması için alınan belgedir.

CPNP BİLDİRİM

AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat izni almaya ,Üretim sistemimizin uygunluğunu ve yasal şartları uygunluğunu ve üretmiş olduğumuz parfümlerin kaliteli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

MARKA TESCİL BELGELERİ

TOP